آپدیت جدید FIFA 16 برای رایانه‌های شخصی انتشار یافت و به‌زودی برروی کنسول‌ها نیز عرضه می‌گردد+

آپدیت جدید FIFA 16 برای رایانه‌های شخصی انتشار یافت و به‌زودی برروی کنسول‌ها نیز عرضه می‌گردد