گروه سرزمین سیمرغ – یکی از بخش هایی که قرار است به صورت گسترده بهش توجه کنیم ، لیست ها هستند.

اولین لیستی که  آماده کردیم لیست  سیستم عامل های مایکروسافت هست. شاید با برخی از ان ها آشنا نباشید.Windows

 

Xenix

MS-DOS

Windows

Windows 1.0 (1985)
 • Windows 2.0 (1987)
 • Windows 3.x (1990, 1992)
 • Windows 95 (1995)
 • Windows 98 (1998)
 • Windows ME (2000)
 • Windows 2000 (2000)
 • Windows XP (2001)
 • Windows Vista (2006)
 • Windows 7 (2009)
 • Windows 8 (2012)
 • Windows 8.1 (2014)
 • Windows 10 (2015)

Windows NT

 • Windows NT 3.1 (1993)
 • Windows NT 3.5 (1994)
 • Windows NT 3.51 (1995)
 • Windows NT 4.0 (1996)

Windows CE

 • Windows CE
 • AutoPC
 • Pocket PC 2000
 • Pocket PC 2002
 • Windows Mobile 2003
 • Windows Mobile 2003 SE
 • Windows Mobile 5
 • Windows Mobile 6
 • Smartphone 2002
 • Smartphone 2003
 • Portable Media Center
 • Zune
 • Windows Mobile

Windows Phone

 • Windows Phone 7 (2010)
 • Windows Phone 8 (2012)
 • Windows Phone 8.1 (2014)
 • Windows 10 Mobile (N/A)

Xbox gaming

 • Xbox system software
 • Xbox 360 system software
 • Xbox One system software

OS/2

Main article: OS/2
 • OS/2 1.0 (1987)
 • OS/2 2.0 (1991)
 • OS/2 for Windows (1993)
 • OS/2 Warp (1994)
 • OS/2 Warp Connect (1995)
 • OS/2 Warp PowerPC Edition (1995)
 • OS/2 Time Warp 4 (1996)
0 Comments

یک نظر بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

کلیه حقوق محفوظ است

ورود به اکانت

مشخصات خود را فراموش کرده اید؟